[2017-05-14] Kick-off baseball game for Fubon

posted on 15 May 2017 15:18 by poopiew in 2007-17

JERRY ได้ไปเป็นผู้เปิดงานแข่งขันกีฬา Baseball ของ Fubon ภายใต้กิจกรรม กิจกรรม Angels night ซึ่งตรงกับวันแม่ของไต้หวันพอดี  ในงานนอกจาก JERRY จะขว้างลูกเบสบอลเปิดงานแล้ว ยังเดินมอบดอกไม้ให้กับเหล่าบรรดาคุณแม่่ในงานอีกด้วย

 

https://www.youtube.com/watch?v=bC222E9hASs

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet